Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Khóc Lá Xanh Rơi .. - Đặc Quánh Nỗi ĐauHương Chiều xin chia buồn cùng thi sĩ Phong Tâm và gia đình về sự ra đi của cháu Tôn Nhân.

Khóc Lá Xanh Rơi ..

Được tin lòng dạ luống bời bời
Sinh tử cơ cầu đã rẽ nơi
Con trẻ thoắt xong rời cuộc thế
Mẹ già lây lất  níu tàn hơi
Ôm con vật vã  lời không nói
Ruột cắt từng phen lệ xót khơi
Viết vội đôi dòng thương gửi bạn
Lá vàng đau khóc lá xanh rơi ..

Hương Chiều
09/12/2015

****

(Chân thành chia sẻ nỗi đau xót vô bờ của bạn tôi)

Đặc Quánh Nỗi Đau

Dòng Cái Mơn vô tình lặng trôi
Lớn ròng theo bóng trăng bên trời
Vui cùng nắng sớm làn hơi ấm
Buồn với mưa chiều giọt nước rơi.

Đột ngột chia ly... đau gấp bội
Bất ngờ tử biệt... xót nhân đôi
Tuổi già khóc trẻ!  Ôi đau khổ
Chấp nhận số phần an ủi thôi!

Anh Tú
10/12/2015