Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Áo Thắm


Thơ: Hồng Thúy
Nhạc : Thiên Anh
Ca sĩ : Tâm Thư
Hoà âm : Đăng Vương Quân
Trình bày : Nguyệt Nga