Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Giọt Nước Mắt


Thơ: Tuyền Linh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Nguyên Trường