Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Buồn Mênh Mang


Anh có nỗi buồn của tháng Tư
Buồn em cất giữ miền tâm tư
Từ hè giã biệt thời yêu dấu
Mỗi bước chân buồn cõi thực hư

Anh có nỗi buồn vương tháng năm…
Buồn em ấp ủ mấy mùa trăng
Riêng chung một nỗi niềm xa xứ
Thơ cũng rã rời anh biết chăng?

Anh có nỗi buồn mỗi mùa sang
Buồn em gửi tiếng nhạc cung đàn
Mưa xuân thấm ước hồn cô lữ
Đêm trắng canh dài buồn mênh mang…

Yên Dạ Thảo