Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Nếu Mai Em Về


Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Trần Thiên Anh
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Ca sĩ: Tâm Thư