Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Trăng Gối Hoa


Mùa Hạ chợt về qua ngưỡng cửa
Giựt trường giựt lớp của ta đi
Ném ta côi cút bên đường phố
Lớ ngớ như người mới hỏng thi

Mùa Hạ bạc lòng như thế ấy
Tô hồng nỗi nhớ chút rồi phai
Màu chi hay phượng sao hồng quá ?
Hồng giống như màu trên má ai

Em ghé đời ta chi vội vả
Giựt vô tư ném mất trên đường
Màu son chớ phải đâu màu phượng
Một chút sao mà mãi vấn vương

Tháng Bảy lại về trong lửa Hạ
Bao giờ em mới trả cho ta
Tuổi thơ cháy mất ngàn thương nhớ
Và tuổi đêm dài trăng gối hoa

Nhược Thu