Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Hẹn Hò Mùa Xuân


Thơ: Hồng Thúy
Nhạc:Nguyễn Tuấn
Hòa Âm: Đặng Vương Quân
Ca sĩ :Tâm Thư
Thực Hiện: Đặng Hùng