Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Nỗi Niềm Xuân


Thơ : Yên Dạ Thảo
 Nhạc : Nguyễn Hữu Tân
Ca sĩ : Thúy An 
PPS: Nguyễn Thế Bình