Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Tiếng Đêm


  

Thơ & Diễn ngâm: Hương Chiều
(Thi tập "Trở Giấc")