Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Anh Đi Rồi...


YDT xin gởi đến chị My Nguyễn đôi dòng chia sẻ khi nhớ đến bài thơ chị đọc cho các anh chị và YDT cùng nghe trong buổi cà phê tại Long Hồ - VL

Anh Đi Rồi ...

Gió mùa thu
buồn ru trong chiều vắng
Anh đi rồi ...
hoa nắng úa vàng phai
Mưa hoàng hôn
rơi đẩm ướt cỏ cây
Nỗi nhớ thương
đọng vương trên cành lá
Anh đi rồi ...
em nhạt hường đôi má
Thôi điểm son
màu phượng thắm hạ xưa
Đêm tịcnh liêu
bóng chiếc cạnh song thưa
Sầu cô quạnh...
tiếng tơ lòng thổn thức !

Yên Dạ Thảo
30/10/2015