Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Đổi Lá Thu Vàng Lấy Nhớ Nhung


  

Thơ: Nhược Thu 
Diễn ngâm: Hồng Vân