Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Thơ Lại Về


Thơ Buồn Rơi Mênh Mông...

Bây giờ trời đang thu
Hiên khuya phủ sương mù
Em ngồi soi bóng chiếc
Rưng rức dòng lệ dư

Ai bên thềm nhung nhớ
Xa vắng tiếng tơ lòng
Tình ơi, sao vương vấn
Thơ buồn rơi mênh mông...

Yên Dạ Thảo
01/10//2015

****

(Từ "Thơ Buồn Rơi Mênh Mông..." ) 

Thơ Lại Về

Mai nầy lặng gió thu
Chẳng gợn áng mây mù
Ta đợi mùa trăng tới
Đón hương đời thậm dư

Em giữ niềm thương nhớ
Ngàn xa vẫn một lòng
Trái tình treo dưới nắng
Đừng rụng xuống mênh mông...

Phong Tâm
10/10/2015