Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Nàng Xuân Da Vàng


Xuân chờ áo Tết khoác đài trang
Lụa nắng viền mây sợi óng vàng
Gót bước trời reo đồi núi dậy
Môi cười gió lượn biển sông vang
Nghìn thu máu nhuộm màu son sắc
Vạn kiếp tình ghi nét rỡ ràng
Giọng hát lời ngân hồn Quốc Tổ
Thanh bình hạnh phúc đón mời sang

Bửu Tùng
14/1/2016