Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Ngào Ngạt

Thu trải lá vàng đón bước êm
Chắc thu say cả ánh trăng mềm
Đêm đêm ai thắp trăng ngào ngạt
Soi bóng ai ngồi cạnh bóng em

Cách nửa cuộc đời hay trái đất
Chỉ là ngăn cách của không gian
Em treo trăng sáng soi niềm nhớ
Thì nỡ làm sao để mộng tàn

Đêm qua môi đỏ cô hàng xóm
Nhìn giống em mà chẳng dám mơ
Bởi lỡ một lần hôn vội vả
Sẽ tàn tạ mất những câu thơ

Những câu thơ dệt không bằng chữ
Bằng tóc và mây của địa cầu
Để giữ gìn trăng ngà ngọc sáng
Cho dù biến động bể thành dâu ...

Nhược Thu 
10/09/2010