Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Đòi Thơ - Trào Thơ - Bến Thơ


Đòi Thơ 

Trăng về bên cửa gọi đòi thơ
Mòn mỏi đêm tan đến nguyệt mờ
Hỡi khách tri âm cùng lối  mộng
Đâu người tri kỷ đuối dòng mơ
Đêm sương gió khẻ khua mành quế
Trời lặng sao chìm nhạt ánh tơ
Không đến không chờ sao vẫn đến
Luống trông luống gặp nỡ nào ngơ ??!!..

Hương Chiều 
30.11.2015

***

Trào Thơ

Trăng khuya gợi cảm hứng trào thơ
Giấy trắng mực đen in chẳng mờ
Tư tưởng tháo tuôn như suối chảy
Riêng niềm mong ước gặp hằng mơ
Hương chiều còn đọng sâu tâm khảm
Thơm thấm vào tim đang kết tơ
Tình cảm ắp đầy dù mới biết
Xin người phương ấy chớ làm ngơ!

Minh Hồ
01.12.2015

****

Bến Thơ

Lặng lẽ thuyền ai ghé bến thơ
Sông khuya mỏng mảnh khói sương mờ
Thi nhân một bóng chờ giao cảm
Mặc khách đôi vần thoả ước mơ
Gió thức ru xanh hồn dạ thảo
Trăng tàn nhuộm tím khúc tình tơ
Hạ đi thu đến thay màu lá
Đông gọi xuân về luống ngẩn ngơ!

Yên Dạ Thảo
03/12/2015

****

Nợ Thơ

(Họa toàn vận bài thơ "Đòi thơ" của Hương Chiều)

Tôi trót sinh ra đã nợ thơ
Miệt mài trả mãi ...chẳng phai mờ
Tìm người tri kỷ đi vào mộng
Kiếm khách tri âm đắm ước mơ
Sao sáng lập loè quanh nguyệt quế
Sương giăng mờ ào lượn đường tơ
Mượn trăng mượn gió nhờ đưa đến
Nơi ấy sao nàng lại ngó ngơ ??!!

Song Quang
23/12/2015