Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Duyên Nợ
Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh
Tiếng hát: Lệ Tuyền