Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Anh Đi Cùng Em Nhé!Thơ: Như Nguyệt
Phổ Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hoà Âm NS Phan Thanh
Ca Sĩ: Lệ Tuyền
Thực Hiện PPS: Kim Chi