Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

TìnhXuôi dòng máu chảy vào tim
Tu bao nhiêu kiếp để tìm chữ “yêu”
Đường tình man mác gió chiều
Vườn hoa ong bướm điểm nhiều sắc hương
Tơ lòng đan mối ngàn thương
Từ xuân mùa cũ vấn vương tình nồng
Trao em một đóa hoa hồng
Tình anh thắm đượm!... Một lòng trao tim?

Yên Dạ Thảo
14/02/2017