Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Xuân Lạnh


  

Thơ: Bửu Truyền
Nhạc:  Hà Phương
Tiếng hát: Thanh Hoa