Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Tháng Giêng - Bóng ThơTháng Giêng

Em về tắm bến sông thơ
Bóng nhan sắc đẫm trăng giờ Nguyên tiêu
Đừng đem xuân bỏ xuống chiều
Vỡ hương, gió nhặt về trêu đầu giường.

Phong Tâm 
(2010)

*****

Bóng Thơ

Em đi qua màu trăng tan hơi sương
Trong đêm hương trầm mê loang trên đường
Có dòng sông đưa tình ru hoa sóng
Để rằm nguyên tiêu khỏa nước soi mình.

Phong Tâm